Понеділок, 2018-11-19, 02.49
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Пошук
Друзі сайту
Головна » Статті » Мої статті

Звільнення через переведення
Звільнення працівника шляхом переведення його на інше підприємство є на сьогоднішній день однією з найнерозповсюджених форм звільнення, оскільки припускає досить велику паперову "тяганину" і дотримання певних процедур. Але для працівника це одна із найвигідніших форм звільнення, оскільки вона дозволяє не переривати його виробничий стаж і зберігати всі гарантії щодо відпустки.

Переведення працівника за його згодою на інше підприємство - одна з підстав для розривання трудового договору, що на практиці зустрічаються найменше. Нерідко звільнення через переведення плутають із переведенням на іншу роботу на тому самому підприємстві. При переведенні на іншу роботу не змінюються сторони, що підписали трудовий договір, і не припиняється його дія, а лише змінюється його зміст, а при переведенні на інше підприємство змінюється і перше, і друге. Підставою припинення трудового договору за п. 5 ст. 36 КЗпП може бути переведення працівника за його згодою на інше підприємство. При цьому ця стаття КЗпП припускає дві ситуації - коли переведення здійснюється з ініціативи самого працівника або з ініціативи одного з роботодавців. Це дві різні ситуації. В першій ініціатором переведення виступає сам працівник, і те підприємство, куди працівник бажає перевестися. В другій ініціаторами переведення виступають два підприємства. Розглянемо самі порядки, відповідно до яких повинне здійснюватися звільнення через переведення залежно від вищезазначеної ситуації. При цьому помітимо, що законодавство не регламентує саму процедуру переведення працівника з одного підприємства на інше, і фактично, як і в попередній публікації, все, що ви прочитаєте нижче, є сформованою практикою.
Ситуація 1. Переведення здійснюється з ініціативи працівника
В цій ситуації, на наш погляд, процедура звільнення через переведення має здійснюватися в наступній послідовності:
1. Працівником підприємства "АВС" подається заява1 в довільній формі про звільнення в порядку переведення його на підприємство "Власт" (див. форму 1). До заяви додається лист приймаючого підприємства "Власт" у довільній формі із проханням про переведення даного працівника на нове місце роботи із зазначенням передбачуваної (бажаної) дати переведення (див. форму 2).

2. Подану працівником заяву підписує директор підприємства "АВС", на якому працює працівник, і таким чином маємо взаємну згоду двох керівників і прохання самого працівника про звільнення його через переведення. У випадку, якщо роботодавця не влаштовує дата звільнення (або щось інше), то він відмовляє у звільненні шляхом переведення працівника або ж вказує нову дату звільнення працівника (прийнятну для підприємства). При цьому надсилається лист-відповідь підприємству, на яке працівник бажав бути переведеним (у нашому випадку - підприємство "Власт"), із зазначенням нової дати. Надалі такі роботодавці можуть листуватися доти, поки вони не погодять всі нюанси переведення, або доти, поки працівник не подасть заяву на звільнення з іншої причини (наприклад, за власним бажанням).
3. Незалежно від того, чи відразу роботодавці погодили всі нюанси звільнення працівника в порядку його переведення, або ж це зайняло якийсь проміжок часу, але після того, як буде досягнута тристороння згода з усіх питань, пов’язаних зі звільненням працівника в порядку переведення, на підприємстві "АВС" видається наказ (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу про звільнення працівника в порядку переведення на підприємство "Власт" (див. зразок в "ШБ" № 7/2005).
4. Працівником додатково подається заява в довільній формі про порядок використання ним "не відгуляної" відпустки на підприємстві "АВС" - чи переводити на нове підприємство "Власт" компенсацію за невикористану відпустку, або видати її працівнику "на руки".
5. В останній день знаходження працівника на підприємстві "АВС" (розрахунковий день), у трудовій книжці працівника робиться запис "Звільнений у порядку переведення на підприємство ТОВ "Власт" відповідно до п. 5 ст. 36 Кодексу законів про працю".
6. Після того, як працівник був звільнений на підприємстві "АВС" він зобов’язаний приступити до виконання своїх обов’язків на підприємстві "Власт". Дата, коли працівник має приступити до виконання своїх обов’язків на новому підприємстві, узгоджуєься вже між самим працівником і новим підприємством (у нашому випадку - підприємством "Власт") 2. Це може бути і наступнийий робочий день після звільнення працівника з підприємства "АВС". При цьому зарахування працівника в штат підприємства "Власт" здійснюється в загальному порядку: працівником пишеться заява про прийняття на роботу в порядку переведення з підприємства "АВС", а роботодавцем (підприємством "Власт") видається наказ (розпорядження) про зарахування на роботу в порядку переведення 3.
Ситуація 2. Переведення здійснюється з ініціативи роботодавця
Ця ситуація трохи відрізняється від попередніх тим, хто ініціює саму процедуру звільнення працівника в порядку переведення. В попередній ситуації ініціатором фактично виступає працівник, а в цій може виступати один з роботодавців. У більшості випадків ініціатором виступає підприємство, куди працівник переводиться (влаштовується на роботу). З огляду на це, ми розглянемо два можливих варіанти, залежно від ініціатора переведення.
Варіант 1. Ініціатором виступає "новий (майбутній) роботодавець". В цій ситуації, на наш погляд, процедура звільнення через переведення повинна здійснюватися в наступній послідовності:
1. Підприємством "Власт" надсилається лист-запит у довільній формі, в якому робиться запит про наявність у підприємства "АВС" "вільних" працівників певної професії, спеціальності та кваліфікації.
2. Підприємством "АВС" надається підприємству "Власт" лист-відповідь про наявність "вільних" працівників із зазначенням професій, спеціальностей, кваліфікацій, посад і П.І.Б. таких працівників. У випадку, якщо в підприємства "АВС" немає "вільних" працівників, воно надає лист із зазначенням цього факту.
3. У випадку, якщо в підприємства "АВС" є "вільні" працівники необхідних професій і кваліфікацій для підприємства "Власт", воно (підприємство "Власт") подає лист-запит у довільній формі із зазначенням П.І.Б. працівників, які його цікавлять, із проханням про переведення, що складається в довільній формі з підписом керівника (заступника керівника) підприємства "Власт", адресованого підприємству "АВС" і зазначенням передбачуваної дати переведення (см. форму 2).
4. Підприємством "АВС" надсилається підприємству "Власт" лист-відповідь, що складається в довільній формі, зі згодою на переведення, а також із зазначенням своєї можливої дати звільнення в порядку переведення зазначеного працівника (або іншими умовами), за підписом керівника (заступника керівника) підприємства "АВС".
5. Після того, як були погоджені між підприємствами всі нюанси переведення, на підприємстві "АВС" видається наказ (розпорядження) про звільнення працівника в порядку переведення. В цьому наказі працівник, що звільняється, має вказати свою згоду або незгоду з таким звільненням. У випадку згоди працівника вся процедура проходить в тому самому порядку, що і в попередній ситуації (див. п. 4 - 6). У випадку, якщо працівник не згодний, то він залишається працювати на підприємстві "АВС".
Варіант 2. Ініціатором виступає "діючий роботодавець". Така ситуація можлива. Особливо в деяких ситуаціях, коли законодавство прямо зобов’язує роботодавця працевлаштовувати працівників після їхнього звільнення (дод. див. "ШБ" № 11/2005). В цьому варіанті процедура переведення аналогічна тій, що зазначена у варіанті 1, тільки роботодавці помінялися місцями. Тобто лист із проханням про переведення (працевлаштування) в нашому випадку спочатку пише підприємство "АВС" на підприємство "Власт".
1 Ця заява має бути подана працівником, як мінімум, за два тижні до передбачуваної дати переведення (звільнення). Для працівника бажано подавати таку заяву ще раніше, оскільки у випадку відмови керівництва підприємства "А" звільнити працівника в такий спосіб працівник буде мати можливість подати заяву про звільнення. За наявності поважних причин працівник може бути звільнений, наприклад, і наступного дня.
2 В законодавстві прямо не зазначено, з якого дня працівник має приступити до роботи на новому місці, але побічно можна вказати, що працівник повинен приступити до роботи на новому підприємстві протягом одного місяця від дня звільнення. Це пов’язано, в першу чергу, з тим, що за працівником при переведенні зберігається безперервний трудовий стаж, а відповідно до п. 2 "Правил вирахування безперервного трудового стажу робітників та службовців при призначенні допомоги з державного соціального страхування", затверджених постановою Ради Міністрів СРСР від 13.04.1973 р. № 252, при переведенні з однієї роботи на іншу безперервний трудовий стаж зберігається за умови, що перерва в роботі не перевищила одного місяця (за деяких умов це може бути і період, що дорівнює трьом місяцям (додатково дивись постанову Ради Міністрів СРСР № 252)). Крім цього, у всіх випадках, коли при переведенні з однієї роботи на іншу змінюється місце проживання, що припускає перерву в роботі, подовжується на час, необхідний для проїзду до нового місця проживання.
3 Днем укладання нового трудового договору вважається день зарахування на те підприємство, на яке працівник переводиться, або дата фактичного допущення його до виконання трудових обов’язків.

Заступник начальника відділу - державний інспектор праці відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно - правових актів у м. Чернігові Кульбако О.П.
Категорія: Мої статті | Додав: kop0402 (2015-03-12)
Переглядів: 601 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: