Понеділок, 2018-11-19, 02.49
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Пошук
Друзі сайту
Головна » Статті » Мої статті

«Навчальна відпустка»
Згідно з Конвенцією Міжнародної організації праці № 140 «Про оплачувані учбові відпустки» 1974 року, ратифікованій Україною 26 вересня 2002 р., «навчальні» відпустки надаються працівникам з метою навчання на визначений період у робочий час з виплатою відповідної грошової допомоги. Зазначена норма закріплена й деталізована у Кодексі законів про працю України (далі — КЗпП) та Законі України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки).
ТРИВАЛІСТЬ ТА УМОВИ НАДАННЯ
Чинне законодавство зобов’язує кожного роботодавця (незалежно від виду його діяльності та форми власності) створювати працівникам, які навчаються без відриву від виробництва, необхідні умови для поєднання роботи з навчанням (ст. 202 КЗпП).
Залежно від типу закладу, де проходить навчання працівник, розрізняють відпустки у зв’язку з навчанням в:
— середніх навчальних закладах (ст. 211 КЗпП, ст. 13 Закону про відпустки) — ця відпустка, на відміну від інших навчальних відпусток, надається незалежно від успішності навчання працівника, а її тривалість залежно від конкретної підстави, складає від 4 до 28 календарних днів;
— професійно-технічних навчальних закладах (ст. 213 КЗпП, ст. 14 Закону про відпустки) — надається за умови успішного навчання для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року;
— вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону про відпустки) — надається за умови успішного навчання, а її тривалість, залежно від конкретних обставин, складає від 10 календарних днів до чотирьох місяців;
— аспірантурі (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону про відпустки) — за умови успішного виконання індивідуального плану підготовки, протягом навчального року надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів для складання кандидатських іспитів й виконання роботи над дисертацією.
Але наразі, висвітлюючи загальні умови надання навчальних відпусток, більшу увагу ми приділимо відпусткам у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, оскільки саме вони використовуються найчастіше.
Додаткові оплачувані відпустки студентам на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, а також аспірантам, які навчаються без відриву від виробництва, надаються протягом навчального, а не календарного, року (ч. 6 ст. 216 КЗпП).
Як вже було зазначено, згідно зі ст. 216 КЗпП та ст. 15 Закону про відпустки працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки. Такими, що успішно навчаються, у даному випадку визнаються студенти, які не мають оцінок «незадовільно» за підсумками семестру. Відомості про відсутність у працівника, який навчається, академічної заборгованості містить завірена вищим навчальним закладом довідка-виклик на сесію. Якщо ж така заборгованість є, то довідка-виклик не видається і, відповідно, працівник втрачає право на оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням — за таких обставин він може лише за погодженням з роботодавцем узяти відпустку без збереження заробітної плати.
Тривалість додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням залежить від рівня акредитації навчального закладу, форми навчання (вечірня, заочна) та курсу, на якому працівник навчається. Так, працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки такої тривалості:
• на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:
— першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 10 календарних днів,
— третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів,
— незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання — 30 календарних днів;
• на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:
— першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів,
— третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 30 календарних днів,
— незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання — 40 календарних днів;
• на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації — 30 календарних днів;
• на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, — два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації — чотири місяці.
Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.
На відміну від щорічних відпусток, відпустка у зв’язку з навчанням не може бути поділена на частини, перенесене на інший період, продовжена на святкові й неробочі дні.
Конкретна тривалість навчальних відпусток встановлюється навчальними закладами згідно з навчальними планами. При цьому вона може бути меншою, ніж гарантовано законодавством, але за невикористані дні навчальної відпустки, на відміну від щорічної, грошова компенсація не виплачується.
А от якщо відпустка у зв’язку з навчанням збігається зі щорічною відпусткою, то остання повинна бути перенесена на інший період (п. 4 ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки). До того ж, згідно зі ст. 212 КЗпП, працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою. Окрім цього, працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою, щорічні відпустки, за їхнім бажанням, надаються повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві (ст. 212 КЗпП, ст. 10 Закону про відпустки).
Також зверніть увагу, що роботодавець, окрім виплати навчальних «відпускних», повинен ще оплатити працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формою навчання, проїзд до місцезнаходження вищого навчального закладу і назад. Це потрібно робити один раз на рік — для проїзду на настановні заняття, для виконання лабораторних робіт і складання заліків та іспитів, а також для підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів — у розмірі 50 відсотків вартості проїзду, згідно з проїзними документами, поданими таким працівником на підприємство (ст. 219 КЗпП).
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ
Для одержання навчальної відпустки працівник має подати роботодавцеві заяву (Зразок 1) та довідку-виклик навчального закладу, в якій повинні бути зазначені такі дані:
• форма навчання;
• рівень акредитації навчального закладу;
• курс, на якому навчається працівник;
• період навчання, проведення сесії, державних іспитів, захисту дипломного проекту тощо;
• підстава для надання відпустки.
А вже відповідно до заяви працівника і довідки-виклику роботодавець видає наказ (Зразок 2) про надання навчальної відпустки.
Зразок 1
Директору ТОВ «ВАРТА» Дахно Віталій Олександрович
Заступника головного бухгалтера Довбня Світлани Павлівни
ЗАЯВА
Прошу надати мені додаткову оплачувану відпустку з 4 по 18 вересня 2012 року для відвідання настановних занять у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.
Додаток: довідка-виклик № Н-1255 від 20.08.2012 Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
30.08.2012 р. Довбня С.П. Довбня

Зразок 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРТА»
НАКАЗ
31.08.2012 м. Київ № 141-п
Про надання додаткової відпустки
НАКАЗУЮ:
Довбні Світлані Павлівні, заступнику головного бухгалтера, надати додаткову оплачувану відпустку з 4 по 18 вересня 2012 року для відвідання настановних занять у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка з оплатою в порядку та розмірах відповідно до чинного законодавства.
Підстава: 1. Заява Довбні С.П. від 30.08.2012 р..
2. Довідка-виклик № Н-1255 від 20.08.2012 Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
Директор Дахно В.О. Дахно
ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ
Майже всі навчальні відпустки є оплачуваними: відповідно до ст. 217 КЗпП на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.
Виняток з цього правила, згідно зі ст. 214 КЗпП, становлять лише відпустки працівникам, які допущені до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, та працівникам, які складають випускні іспити під час навчання на підготовчих відділеннях при вищих навчальних закладах (їм надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження закладу освіти та назад). Крім того, без оплати залишиться один вільний від роботи день на тиждень (у період навчального року), який може надаватися працівникам, що навчаються на підготовчих відділеннях при вузах, за їх бажанням. Також не оплачуватиметься навчальна відпустка на роботі за сумісництвом — на час такої відпустки, належним чином оформленої за основним місцем роботи, працівникові на підставі п. 14 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки, може бути надано відпустку без збереження заробітної плати.
Відпустки у зв’язку з навчанням роботодавці зобов’язані надавати й оплачувати працівникам незалежно від факту направлення працівника на навчання підприємством, зацікавленості роботодавця в спеціальності, яку здобуває працівник, та незалежно від того, чи передбачено направлення на навчання колективним договором, чи ні.
Як вже було зазначено, на час навчальної відпустки за працівником за його основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата. А відповідно до п. 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100, нарахування виплат за час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням провадиться шляхом ділення загальної суми заробітної плати за останні 12 місяців, що передують навчальній відпустці (або за менший фактично відпрацьований період, якщо відпустка надається до спливу цього часу) на відповідну кількість календарних днів року (чи, відповідно, меншого відпрацьованого періоду) за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством. Отриманий результат перемножується на кількість календарних днів навчальної відпустки. Виходячи з викладеного, маємо формулу:
В = Н х (З : (Д - С)) ,
де: В — сума «відпускних» за період навчальної відпустки;
З — сума заробітної плати за 12 календарних місяців або за фактично відпрацьований період меншої тривалості;
Д — кількість календарних днів у році за 12 календарних місяців (365 або 366 — якщо рік високосний) чи, якщо фактично відпрацьований працівником період становить менше 12 місяців, то кількість календарних днів за фактично відпрацьований період меншої тривалості, що передує місяцю надання навчальної відпустки;
С — кількість святкових і неробочих днів, передбачених законодавством, які припадають на розрахунковий період;
Н — кількість календарних днів навчальної відпустки.

Якщо працівник піде у навчальну відпустку у перший місяць своєї роботи на цьому підприємстві, то середня заробітна плата розраховуватиметься виходячи з розміру тарифної ставки, посадового (місячного) окладу, встановленого працівникові.
Також зверніть увагу, що до середнього заробітку при розрахунку навчальних відпускних включаються:
— основна заробітна плата;
— доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час, суміщення професій і посад тощо);
— премії (включаються до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату);
— винагороди за підсумками роботи за рік та вислугу років (шляхом додавання до заробітної плати кожного місяця 1/12 винагороди, нарахованої у поточному році за попередній календарний рік);
— виплати за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, службового відрядження тощо);
— допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
Заробітна плата працівникам за час відпустки, у тому числі й навчальної, виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку (ч. 1 ст. 21 Закону про відпустки).
Роботодавець не вправі залучати працівника (навіть за його бажанням) до роботи під час навчальної відпустки (наприклад, на умовах неповного робочого часу) — адже за таких обставин матиме місце подвійна оплата днів відпустки. До того ж, надання навчальних відпусток має на меті створення сприятливих умов для поєднання працівником навчання з роботою шляхом тимчасового звільнення його від виконання трудових обов’язків, а тому не варто перешкоджати працівникові підвищувати свій професійний рівень, отримуючи нові знання — врешті-решт, можливо саме вашому підприємству вони і стануть у нагоді.

Головний державний інспектор праці О.П. КУЛЬБАКО
Категорія: Мої статті | Додав: kop0402 (2015-02-27)
Переглядів: 537 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: